Skip to content

Om Skövde Airport

Skövde Airport AB ägs till ca 97 % av Skövde kommun.

Bolagets uppdrag är att avveckla den kommersiella delen av flygplatsen inklusive försäljning av fordon och utrustning som har behövts för att driva den delen.

Bolaget kommer att likvideras från och med 2022-07-01

Styrelsen

Styrelseprotokoll