Skip to content

Om Skövde Airport

Skövde Airport AB ägs till ca 97 % av Skövde kommun.

Bolagets uppdrag är att säkerställa en fungerande flygplatsverksamhet till gagn för regionens näringsliv, ambulansflyg, militärflyg mm.
Flygverksamheten består främst av militärt, affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg.
Tre flygklubbar är stationerade inom flygplatsområdet.

Styrelsen

Styrelseprotokoll