Om Skövde Airport

Skövde Airport AB ägs till ca 97 % av Skövde kommun.

Bolagets uppdrag är att säkerställa en fungerande flygplatsverksamhet till gagn för regionens näringsliv, ambulansflyg, militärflyg mm.
Flygverksamheten består främst av affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg. Utöver flygverksamhet nyttjas flygplatsen för olika trafikövningar och sportevenemang.
Tre flygklubbar är stationerade inom flygplatsområdet.