Stort intresse för Visbyflyget

Det har varit stort intresse för att kunna flyga till och från Visby i år. Antalet sålda biljetter har ökat med drygt 40% från 2017. Det som är extra roligt är att vi också har resenärer från Gotland som passar på att resa till Skövde under veckan, något som vi hoppas kan öka i framtiden.

Inför 2019 kommer vi planera för att ev kunna utöka till två turer / dag de dagar när resandet är som störst.