Skövde Airport stänger för kommersiell flygtrafik 22-04-01

Efter beslut i Skövde kommunfullmäktige 2022-02-28 stänger Skövde Airport för IFR-trafik samt annan kommersiell flygtrafik 2022-04-01.

Detta innebär att följande service och utrustning upphävs/stängs av 2022-04-01 (00:00 UTC):

 • Skövde TIZ/RMZ och Skövde TIA/RMZ
  • Instrumentinflygningsprocedurer
  • AFIS
  • Navigationshjälpmedel ILS, GP, LOC, MM, OM, DME och NDB (SS, SY, NS)
  • Inflygningsljus bana 01 och bana 19
  • Högintensiva tröskel-, bankant- och banändsljus bana 01 och bana 19
  • PAPI bana 01 och bana 19
  • Flygplatsräddningstjänst
  • Halkbekämpning
  • De-/Anti-icing

Följande service och utrustning är tillgänglig:

 • Lågintensiva tröskel-, bankant-, banänd- och taxiljus, PCL på frekvens 123.055 MHz, i 10 sekunder
  • Radiofrekvens, 123.055 MHz
  • Snöröjning
  • Bränsle, 100LL självservice H24 med betalkort, och Jet A1 tillgängligt på begäran

 

OBS! Ny radiofrekvens från 2022-04-01 – 123,055 MHz.