Dronamics till Skövde Airport

                                               

Dronamics, som är världsledande inom utvecklingen av förarlösa flygplan för småskalig frakt på kortare distanser kommer att etablera sig på Skövde Airport med målet att kunna starta fraktverksamhet under 2022. Arbetet med att etablera Dronamics i Skövde har pågått sedan våren 2020 med stöd av Business Region Skaraborg och Business Sweden.

Skövde Airport kommer inledningsvis tillsammans med Liege i Belgien, Brescia i Italien, Osijek i Kroatien och Seinäjoki i Finland utgöra ett nätverk med fraktportaler.
Dronamics ambition är dock att utöka nätverket till 35 flygplatser i 11 länder.

Flygplanet, ”The Black Swan” har en spännvidd på 16 m. Kan lasta upp till 350 kg och har en räckvidd på ca 2500 km. Det drivs av en Rotax bensinmotor.

”Etableringen av Dronamics ligger helt i linje med Skövde Airport vision om att utöka fraktverksamheten utan att behöva ta emot större och tyngre flygplan. The Black Swan har flyget fördelar med snabbheten, lastbilens fördelar med låga kostnader, och är framförallt mer miljövänligt än traditionellt flyg. Mindre utsläpp och framförallt mycket mindre buller”, säger Anders Löfvenborg VD på Skövde Airport

” Vi kan också se lägre priser än tidigare med rater som preliminärt hamnar på ca 1 Euro/kg mellan de skandinaviska huvudstäderna och knappt 4 Euro/kg till övriga Europa. Detta genererar helt nya logistiklösningar för mängder av verksamheter, både privata och offentliga”.

De tekniska lösningarna är inte den största utmaningen, utan den det är regelverket som administreras av EASA (European Aviation Safety Agency). Regelverket förväntas vara på plats vid slutet av 2021 och målsättningen är då att komma igång tidigt 2022.

Skövde Airport är både stolta och glada över att fått möjligheten att vara med i ett så tidigt stadium av den nya framtida logistiklösningen.

Dronamics