Många nya arter på flygplatsen

Inom ramen för vårt projekt med biologisk mångfald gjordes en ny artbestämning av Professor Nils Ryrholm och Mikael Norén från HUAros AB. Till de tidigare noterade 22 arterna kunde de vid detta tillfälle notera ytterligare 59 olika arter.
Den stora artrikedomen är till del en följd av ett nytt sätt att sköta marken och växtligheten för att på så sätt öka den biologiska mångfalden inom området.

Violettkantad guldvinge.
Foto: Nils Ryrholm