Skip to content

Kontakta Skövde Airport

Flygplatsen / Airport

0500 – 46 30 30 (vxl) 

Skövde AFIS / TWR

0500-46 31 83
0500-46 31 99
ats@esgr.se

VD / Managing Director

Anders Löfvenborg
Skövde Airport
0500-46 31 85
anders.lofvenborg@skovde.se

Verksamhetsansvarig / Airport Manager

Svante Rudström
Skövde Airport
0500-46 30 15
svante.rudstrom@skovde.se

Flygplatsbrandchef

Börje Larsson
0500-46 31 86
070-585 86 09
borje.f.larsson@skovde.se

Driftchef

Börje Larsson
0500-46 31 86
070-585 86 09
borje.f.larsson@skovde.se

Bokningar, ekonomi och miljöfrågor

Irene Bergström
0500-46 31 88
irene.bergstrom@skovde.se