DGR-utbildningar

Vi erbjuder i år grundkurser och repetitionskurser för flygplatspersonal enligt ICAO SARPs, samt IATA-DGR:s måldokument.

Utbildningarna genomförs i enlighet med vår utbildningshandbok grundat på föreskrifter från ICAO Doc 9284, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI), IATA-DGR 1.5 A och 1.5 B samt Transportstyrelsen Författningssamling, TSFS.

Läs mer om kurserna här DGR utbildningar.