Skövde Flygplats

Skövde Flygplats AB ägs till ca 97% av Skövde kommun. Bolagets uppdrag är att säkerställa en fungerande flygplatsverksamhet till gagn för regionens näringsliv, ambulansflyg, militärflyg mm. Flygverksamheten består främst av affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg. Utöver flygverksamhet nyttjas flygplatsen för olika trafikövningar och sportevenemang. Två flygklubbar är stationerade inom flygplatsområdet.

Vill du bli en av oss? Läs mer här.